Privacybeleid

Privacyverklaring Een Vorkje Meeprikken

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voel je uitgenodigd om het helemaal door te lezen. Maar in het kort wil ik je vooral laten weten dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn. Ik doe geen onnodige dingen met jouw gegevens. Dat spreekt wat mij betreft voor zich.

Ik, Claudia Vork, heb deze privacyverklaring opgesteld en ik ben verantwoordelijk voor verwerking van gegevens die binnenkomen bij Een Vorkje Meeprikken. EVM is gevestigd in Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70458804.

Waarom ik jouw gegevens bewaar

Als je gebruik maakt van diensten van Een Vorkje Meeprikken, dan heb ik gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de e-mail of aanmeldformulieren. Denk hierbij aan: 

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Jouw contactgegevens zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om met jou contact te kunnen blijven houden over waar we samen aan werken bij Een Vorkje Meeprikken.

Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens om met jou te kunnen werken, je tips te kunnen sturen of voor administratieve doelen. Wil je dat ik jouw gegevens verwijder? Als je me daarom vraagt doe ik dat natuurlijk meteen.

Verwerken persoonsgegevens

Mochten we samen aan de slag gaan, dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die belangrijk zijn om effectief te kunnen samenwerken. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef aan derden, dan doe ik dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en laptop. Deze zijn beveiligd met een code.

Mijn site (http://eenvorkjemeeprikken.nl) is een etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Mij site wordt gehost door een betrouwbare server (Linux Hosting) en ik vertrouw op de bescherming van gegevens door IPS.nl. Met deze organisatie heeft Een Vorkje Meeprikken een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens.

Google Analytics

Een Vorkje Meeprikken maakt gebruik van Google Analytics om een beeld te krijgen van de wijze waarop de bezoekers de website bereiken en hoe ze deze gebruiken. Zo kunnen we onze website optimaliseren. Ik maak geen gebruik van andere Google- diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Niet digitale gegevens

Een enkele keer schrijf ik iets over jou op of bewaar ik iets. Alleen ik heb toegang tot deze notities, en 1 keer in de zoveel tijd of wanneer ik deze gegevens niet meer nodig heb, vernietig ik deze op een veilige manier.
Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet van uitgaan.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar

Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.

Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek en werkhouding. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag me hierover altijd aanspreken. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar claudia@eenvorkjemeeprikken.nl

Meer informatie

Check hiervoor de site van de Rijksoverheid.